Hem

greve Carl von Düben

Ett livsöde i högadelns kretsar 1838-1876 


Släkten Blom

 En klassresa från gruvdräng i Dannemora f 1839 till disponent  i Uppsala d 1901         


Släkten Thunström

 En släktresa genom sex generationer från en  kronobåtsman och sedan allmosehjon i Tuna socken   f 1695    till en stadsläkare i Västerås d 1941

samt en släktgren som börjar bland  fattiga arbetare i Stockholm kring sekelskiftet artorn-nitton hundratalet 


Översikt

Släkthistorien bör jar med Carl Skytt f 1695