Per Adolf Thunströms ättlingar

Vi skall nu följa sidogrenen Per Adolf Thunström 1829-1881

Per Adolf Thunström 1821-1881

Han föddes  1829-11-20 i Nikolai församling i Nyköping. Han har lämnat familjen 1852 och har flyttat in Nyköping Väster (Nikolai) Han är guldljutar gesäll. Han bor i "Gården 119" Familjen bor i "Gården 75.  Han gifter sig 1858 med Maria Charlotta Ersdotter. I husförhör 1871-1875 bor han Allhelgona. Han är mässingsarbetare och har minst 6 barn. Men han får tuberkulos och i folkbokföring 1880 bor han Nyköping Väster  i fattigstugan "hahva blott fri bostad",tredje qvarteret  fattigstuga på stadens utträde" Där bor också sönerna Gustav Adolf f 1863, Karl August f 1866, Johan Abel f 1873 och Thilda Charlotta f 1876, övriga har flyttat ut.. Han dör av sin sjukdom tuberkulos 1881.. Sönerna Gustav Adolf och Karl August lämnar fattighuset 1881 och 1882. Hustrun Maria Charlotta Ersdotter bor kvar i fattigvården till 1918, då hon dör.(Morasmus senilis och dementia)

Bild på Nicolai sockenstuga som också användes som fattigstuga. Uppfördes 1765. År 1823  startades slottspredikanten Gustaf Ljungqvist den första folkskoleundervisningenmen pengarna tog slut och undervisningen upphörde. Huset var även S:t Nicolai landsförsamling  fattigstuga. Våren 1976 togs det i bruk som pastorsexpedition.

Det är osäkert om familjen Thunström bodde där. Det fanns flera fattigstugor. ( foto från Bygdeband, se).

Arbetslag från fattigstugorna. Fotografi från 1800-talet

Barnen till Per Adolf Thunström  

Klara Ulrika. f 1859 d 1938  gift med Johan Axel Berglund f1862  d 1938  i Nyköping

Gustav Adolf  f 1863 d  1942  gifter sig 1891 med Anna Teresia Andersson. Han dör 1942  på ålderdomshemmet i Tuna

Carl August  f 1866 d? 

Hulda Maria f 1869  gift med  Frans Oscar Fogelmark    skild 1913

Johan Abel f 1873    d 1917          gift med  Maria Lovisa Fernberg

Matilda Charlotta   f  1876  d 1943  gift med August  Ernfrid Zettergren f 1880

Detta är en del av ett släktträd som återfunnits i farfar/farmors gamla papper Det framgår där att Per Adolf även hade en syster ( Clara Margareta, gift Lugner)


 

Klara Ulrika  Sofia 1859-1938

Uppgifterna kan vara behäftade med fel beroende på hon växlade mellan Thunström och Tunström och att hon bytte ut Ulrika mot Sofia


Hon föddes i Nyköping Allhelgona 1859-10-23. Föräldrarna var arbetaren Per Adolf Thunström och Maria Charlotta Ersdotte Hon bodde hos föräldrarna fram till 1876 då hon blev fosterbarn i Lästringe,Jakobsberg till 1878.Men vid 19 års ålder blev hon piga först i Svärta, sedan i Hofra, som hörde till Nyköping AllHelgona. Hon flyttade sedan till Spelvik 1886.

Hon fick där en son 1887, Erik Walfrid Thunström, utan uppgiven fader.  I husförhörsboken 1886-1890 från Nyköping V bor hon där med sin son, hon är fabriksarbetare.  Hon flyttade sedan till Nyköping Allhelgona , där hon 1892 fick en dotter, Alfa Rosina. Inte heller nu fanns en uppgiven fader.  Närvarande vid dopet var änkan Maria Charlotta Thunström, född Ersdotter.  Men redan 1896 får hon ytterligare ett faderslöst barn, Ulrika Wilhelmina, som dör bara efter några månader av tarmkatarr.

Klara Ulrika Sofia gifte sig 1892 med gårdfarihandlaren Johan Axel Berglund, f 1862. De fick 1902 dottern Sofia Elvira. De bodde  1909-1915 i S:t Annö fattighus i All Helgona, Nyköping. Sedan kom de till Tuna, först i Bondstugan. Där bodde också Alftida Rosina.Han var fabriksarbetare. Men de flyttade 1924 till Skräddarstugan, frälselägenhet i Tuna. Familjen bestod nu av Johan Axel med hustru Klara Lovisa Sofia samt två flickor Alfrida Rosina ( hustruns andra oäkta barn) samt  Elvira Sofia ( deras gemensamma barn)  Johan Axel var f.d fabriksarbetare. De flyttade 1933 till Bergshamra och 1934 till Stigtomta. Sedan flyttade de åter Nyköping W, kv Åkroken. 1938 dog  Klara Lovisa Ulrika av bilateral bronchopneumini coh samma år dog maken av tuberkulos. 

Klara Lovisa Ulrika ( namnet  ändrat) var då nästan 80 år efter ett "innehållsrikt" liv - först som fosterbarn, sedan som piga på olika ställen med 3 oäkta barn, gifter sedan med en gårdfarihandlare och får yötterligare ett barn. Hon fortsatte som fabriksarbetare och  tituleras vid något tillfälle som "rullerska".


Gustav Adolf Thunström  1863-01-20 - 1942


Han flyttar från fattighuset 1881, antagligen till Eskilstuna, där han återfinne si husförhörsboken. Han bor hos sin farbror Carl August. Han filare. Han bor där med  Alma Teresia Andersson, f 1870. I folkräkning 1890 bor han fortfarande där och är ogift  men Alma Teresia Andresson bor likaså där. Flickan Ida Rosina föds imars 1891.De får ett barn som dör. och ytterligare en pojke Adolf (oläsligt  ytterligare namn). Gustav Adolf och Alma Teresia ( från Nora)

gifter sig 1891.. . De flyttar sedan till.bl.a Valby, Barva, Husby-Oppunda och Lerbo. Gustaf Adolf har nu blivit grovarbetare och statardräng. De får minst 8 barn  förutom Ida Rosina och Adolf får de Gerda Rosina f 1894, Gustaf Fribert f 1896, Ingrid arin Amalia f 1868, Margot Hildur Elisabeth f 1899, Knut Tora Gottfrid f 1903, Liily Margareta  Linea f 1907 och Gösta Karl Ragnar f 1909. Han blir änkling 1916. I husförhörsboken Lunda 1916-1923 är han ladugårdsarbetare, de flesta av barnen finns redovisade, några går i konfimirationsundervisning. Faimljen skingras. Han flyttar in från Lerbo tillsammans med dottern Lilly Margareta 1919. I församlingsboken 1919-1926 Finns dottern kvar men i folkbokföring 1930 finns hon inte med,Han bor i ålderdomshemmet i Tuna till sin död 1942


Carl August Thunström (Tunström)  1866-


I tisperioden 1881-85 återfinnes han som dräng i Svärta, Mellenstocksbäcken. Han kommer sedan till Sättersta (frälsegård) Baska.  Han flyttar ut  1884 till "artelleriförsamlingen"  i Stockholm  Han är stamanställd artillerist.

Återfinnes i rotemansarkivet 1888-1890, bor på flera adresser Maria Försmling men kan inte följas. Väntar på dödboken! Han finns på en lista "Sjömän på rymmen" där det framgår att han rymde i Hull
Hulda Maria Fogelmark, f Thunström) 1869-


Hon är fosterbarn i Lästinge 1876-1880. Där finns också Klara Ulrika Sophis. Hulda Maria finns i Husby Oppunda och i Nikolai Väster Nyköping 1886.  År 1899 föder hon dottern Karin Maria Elisabeth  Hennes far är smidesarbetaren Gustav Konrad Noren. Klara Ulrika Sophia uppges vara hans fästekvinna.  Men 1901-1905 bor hon ensam med dottern i Snäckvik och sedan i Husby-Ärlinghundra. Hon gifte sig borgligt med Frans Oskar Fogelmark i Söderälje. De flyttar till Ösmo och sedan till Järfälla och Västra Hagalund. De får också en fosterson Erik f 1906.. Makarna skiljer sig 1913-06-20 (Stockholm konsistorie skiljebrev) I folkbokföring är Frans Oskar med som ogift. Huda Maria eller Karin Maria är inte med i folkbokföringen 1940Johan Abel  Thunström 1873-1917


Han flyttar hemifrån och finns i Eskilstuna Kloster och Fors 1889-93. Han bor hos sin farbror maskinisten Carl August Thunström. Han är snickare, Han flyttar till Kulltorpstugan i Björkvik, där han är dräng och sedan åter till Nyköping Öster, Anneberg. Han gifter sig där 1898 med Maria Lovisa Fernberg. Paret får två barn, John Maurits f 1899 ( ej döpt) och Ingeborg Maria, f 1902 ( ej döpt)

De bor kvar i Nya Anneberg, där Johan Johan Abel dör av lungtbc 1917 och Maria Lovisa 1918 av bröstcanser med lungmetastaser. Barnen bor fortfarande hemma

 John Maurits är 1940( han är barnbarn till Per Adolf) portvakt på Skeppargatan 43 och han                                                    är gift med Gertrud Matilda  Forsman. Hennes bror bor på samma adress Skeppargatan                                                          43. Paret Johan Mauritz får en  dotter, Maria Helena f 1936

   Ingeborg Maria (barnbarn till Per Adolf) arbetar som sjukvårdsbiträde och bor på olika                                                             platser i Stockholm, sista adressen är Möregatan 6 i Katarina församling. Hon  förblir                                                             ogift  och får inga barn. Hon dör mellan 1960 och 1975.


Matilfda Charlotta  Zettergren 1876-1943


Hon är bara 5 år när hennes far Per Adolf dör av lungtuberkulos. Hon finns sedan intagen på barnhem under perioden 1891-1895.. Hon flyttar sedan runt i S:t Nikolai. Hon är fabriksarbetare. Under några perioder bor hon tillsammans med sin storasyster Hulda Maria som också är fabriksarbetare.

De flyttar tillsammans  till Eskilstuna 1895. Men redan samma år flyttar hon tillbaks som fabriksarbetare i S:t Nikolai. Hon bor som hyresgäst i någon av gårdarna 26-28. Sedan flyttar hon till Södertälje 1899. Hon bor 1899 i Norlingsberg i Södertälje som gjuteriarbeterska.

Hon gifter sig 1907 med ladugårdskarlen  August Ernfrid Zettergren, f 1880. De bodde på olkia platser i Stockholms län, bla på Lidingö. Hon dog 1943. Hon hade inga barn. Maken förblev ladogårdskarl. Han dog under 40-talet

I

                                         Per Adolfs Barnbarn 


Klara Ulrikas barn  (Per Adolfs barnbarn):


Erik Walfrid Thunström  (barnbarn till Per Adolf)

Han flyttar hemifrån till olika platser, b l.a i Bollnäs och Bergshammar. Han gofter sig 1914 med Sigrid Maria Jansson från Bergshamra, f 1890. De flyttar 1923 till Perstorp i Skåne och sedan till Lund. De har 3 barn, Gurli Maria Emilia f 1922, Nils Erik Oskar f 1923 och Emil Gustav Stellan f 1928.  Erik Waalfrid tituleras som smed och maskinreparatör. Sigrid Maria titulras som husmor  De bor i Sparken 742


Alfrida Rosina Thunström  (barnbarn till Par Adolf)                                                                                                      (Hon föddes 1892 som "oäkta" flicka till Klara Ulrika Sofia

 Någon far var ej uppgiven i födelseboken men uppges senare vara lägenhetsägare Johan Albert                                           Johansson, f 1916. Modern och mormodern var närvarande vid dopet.

 Hon följer sedan sin mor i böckerna, Hon står i församlingsboken för All Helgona  1900-1915

 som konfirmand men heter då Berglund ( modern har gift sig med Axel Berglund ) I                                                                 församlingsboken för S:t Nikolai 1931-1941 bor hon hos sina föräldrar (Klara Ulrika Sofia och                                                 Axel   Berglund). Hon har nu en son, Nils Olof, som fötts "oäkta" . Rosina var                                                                                 textilarbeterska.                                                   (

  Alfrida Rosina finns sedan i folkbokföringarna tom den sista bokföringen 1975. Hon bor 1950 på                                         S:t Annegatan i Nyköping Ö.Hon var fortfarande textilarbeterska. Hon blir pensionär 1967 och                                             bor på Ringvägen 19 C i Nyköping Öster, där hon bor fortfarande 1975. Men hon dör på                                                             Oppeby  Gård  1981

  På samma adress, S:t Annegatan 18, bor också hennes son  Nils Olof, (barnbarnsbarn) som flyttade till Kila,                       Gålstens torp. Men 1950 har han flyttat tillbaks till sin mor. Han redovisas som                                                                          glödlampsarbetare. Han är ogift och han finns inte kvar i folkbokföring 1960/

                                           

Sofia Elvira Berglund f 1902 (barnbarn till Per Adolf)

Hon bor hos föräldrarna och flyttar med dessa. Hon kommer till kv Åkroken i S:t Nikolai.

När föräldrarna dör flyttar hon till Halla, Hon gifter sig med ladugårdskarlen Karl Ivar Pettersson, f 1906. Vigsel 1940 i Ludgo. Karl Ivar har varit gift en gång tidigare. ( Karl Ivar har varit ett foster-barn i Norrköpings fatttigvård) Nu tituleras han arrendator. Med sin familj flyttar han åter till Norrköping 1943. De får inga barn. Sofia Elvira dör 1983. I Norrköping bor han i olika församlingar men han är fortfarande arrendator.Han flyttar till Nyköping St Niolai där han dör 1988
Gustav Adolfs barn: Barnbarn till Per Adolf


Ida Rosina f 1891

Gerda Teresia f 1894

Gustav !899

Knut Fribert 1896

Ingrid Amalia  f 1898

Margot Elisabeth f 1903

Margot Linea f 1907

Gösta Carl Ragnar f 1909Hulda Marias barn (barnbarn till Per Adolf)


Karin Ulrika Eliasbeth f 1899


Johan Abels barn (barnbarn till Per Adolf)


John Mauritz f 1899

Ingeborg Maria  f 1902

Matilda Charlotta (Zettergren)


Inga barn