Thunström Ib Johan Erik f 1806 och ättlingar

Vi ska nu följa den släktgren efter Carl Skytt som börjar med Jonas Erik Thunström Ib (3:e generationen) i  nedanstående schema

3:e generationen efter Carl Skytt


Jonas Erik Thunström (1806-1843)  Ib i schemat

Jonas bor med familjen (Anders Gustav Thunström f 1778) på olika platser  på Thunabergshalvön, sist på Fredön. Han gifter sig där  1825 med  Maria Margareta Eriksdotter f 1806. Han är torpare. De får en son, Anders Petter f  1827 samt en flicka Sofia. Familjen flyttar 1830 tillsamman med faderns familj till Gripsholms kungsgård

Men Erik flyttar redan 1832 till Överselö, sedan till Ytterselö (se karta) I Överselö är han dräng vid Wälö prästgård, som är en stor gård med många drängar, pigor mm. Även Eriks bror Jonas Göran Thunström f 1810 är dräng vid samma gård. Vid prästgården finns också en komminister Tyselius. När denne 1836 flyttar till ett komminister boställe i Ytterselö, Tuna Krongård, flyttar även Erik med familj dit. Erik är fortfarande dräng. Han har nu fyra överlevande barn ( Anders Petter f 1827, Carl Gustav f 1832, Johan August f 1837 samt en flicka f 1840). Flera barn har dött i späd ålder, bland annat i ”tvinsot?”

År 1840 blir Erik torpare i Stenhuggartorp, fortfarande i Ytterselö.

Stenhuggartorpet finns lokaliserat i arkeologiska undersökningar och låg strax norr om Tuna. Beskrives som torp, 6x5 m, syllstensrad runt kanten och spismurarröse.


Året efter Erik flyttat dit föddes  en dotter Johanna  f 1841 som  dog samma år och en son Erik Wilhelm f  1842 som dog 1843, Eriks  hustru Ersdotter dog 1843. (finns inga döduppgifter för dessa år) Eriks dotter Sofia(f 1826) flyttade 1843 som piga till  gård i Toresund ( se nedan) Sonen Anders Petter flyttade till Egalla. Som hjälp under dessa sorgliga år har Erik en piga, änkan Catharina Persdotter f 1800. Redan 1845 flyttar Erik med kvarlevande familj till Adelsö, där han blir statardräng vid Tofta gård.

4:e generationen efter Carl Skytt


Catharina Sofia 1825-?

Dottern Catharina Sofia  flyttade hemifrån 1843 till Toresund, söder om Strängnes, och sedan till Strängnes och vidare till Adelsö - hela tiden som piga. I Adelsö gifter hon sig med drängen Peter Eklund,  f 1823 i Munsö. Paret flyttar 1850 till Stockholm. De återfinnes i Hedig Eleonora under perioden 1850-1861 som man och hustru. De bor i Skansen men återfinnes ej senare i husförhör eller BiS


Anna Charlotta f 1840-?

flyttar vid 15 års ålder hemifrån tll Katarina församling i Stockhom. Där är hon 1855 piga hos en familj Trönneberg" i kvarteret " Glasbruken öster", N Kyrkogatan. Familjen bor kvar 1856 men Anna Charlotta finns inte längre kvar - går inte återfinna i husförhör. I BiS register finns hon 1858-61. Hon är gift med arbetskarlen Karl Eriksson,f 1833-11-28 och de har ett barn Carl Oscar Hermanf 1859. De får ytterligare ett barn, Fredrika Wilhelmina f 1871. I Rotemansarkivet 1879-1883 bor de fortfarande i kvarteret trädgården i Ladugårds/Hedvig Eleonora Församling och de har två kvarvarande barn Fredrika Wilhelmina samt Johan Wilhelm Valdemar f 1878 ( Carl Oscar Herrman f1859 finns inte med, se nedan). Karl dör 1902 Då bosatt Allmänna gränd 10, Långa Gatan 2-4 sk Mjölnargården

Anna Charlott dör  1907-04-08

Carl Oskar Herman gifter sig 1885 med Johanna Charlotta Bolivia Berggren. Han bor under tiden 1871-1875 Sköldinge , Elvesta. De får ett barn, Erik Wilhelm (Eriksson) 1898 i Tierp, Uppsala län.  Carl Oscar dör 1937 skriven I Högalid församling.

Erik Wilhelm gifter sig 1923 med Elsa Maria Ström. De bor 1924-1936 i Tofta. Dorkarby, Upplands län. De har två barn Elvy Maria f 1924 och Erik Torgny f 1926. Erik Wilhelm är skogsarbetare. År 1940 bor sonen Erik Torgny kvar men sedan är Erika Wilhelm och Elsa Maria ensamma tom 1960. I Folkbokföring 1975 saknas bägge. De är antagligen döda. Sonen Erik Torgny finns  Tegelnora,Örbyhus Gökby i tidperioden 1937-1945. Han är järnsängsarbetare och hans fru Selma Olivia f 1914 är syarbeterska.


Carl Gustav  1832 - ?

Han  flyttar ut från familjen 1848 till Munsö, där han återfinns  i ett husförhör. Men år 1850 eller senare flyttar han till Stockholm.  År 1855 bor han i "Squalberget" i Hedig Eleonora församling. Här bor också Carolina, f 1830.Han är "järnbärare".  Under perioden 1861-67 bor han fortfarande i Squalberget. Carolina som är "mangleriiderska"  skrivs som hustru.  Han dör av lungsot 1863-11-11


 Johan August  1837-1850

  Han dör 1850 vid 12 års ålder  av meningit

(Tofta herrgård är en medeltida sätesgård. Vid det aktuella  1840-talet omfattade husförhören 10tals sidor med  drängar, pigor och skiljda befattningshavare)

Sonen Carl Gustav flyttar som dräng till Munsö och sedan till Stockholm Kvarvarande sonen Johan August dör 1850 av ”hjernfeber” (antagligen meningit). Av  barnen finns nu bara en dotter  kvar i hemmet och flytten går vidare över vattnet till Botkyrka, där Eriks far, Anders Carlsson Thunström i många år har varit dräng i Rosensberg, som lyder under Rikstens säteri.  Pigan Catharina Persdotter, f 1800, följer med Erik och han gifter sig med henne 1850..

I Botkyrka blir Erik först arbetskarl, sedan ”inhysning” på Rikstens gård/säteri, som är en stor egendom med många torp och anställda. Men snart flyttar Erik till Tullinge gård som lyder under Riksten. Där är han dräng – som tidigare är han klen i läsförmåga-. Han flyttar 1858 med hustru (hustruns dotter i tidigare äktenskap har flyttat till Stockholm) till sin yngre bror Jonas Göran, som är soldat i Härad under namnet Frisk–  se tidigare karta över Selön och angränsande trakt.

I  St Skälby, Härad bor Eriks bror  soldaten och brukaren Jonas Göran Frisk  med sin hustru Charlotta Nyberg i soldattorp N:o 684.  Dit flyttar Erik och betecknas som arbetskarl i torpet. Eriks fru Catharina Persdotter är sjuklig och oförmögen till arbete. Men när brodern blivit f.d. soldat måste Erik i husförhörslängden 1866-70 flytta från soldattorpet, nu till Lilla Skälby under Tunalunds ägor. Han är arbetskarl. Hans hustru dör 1867 av ”frossa” och själv dör han 1872 av ”bröstvärk, förkylning”. Han  antecknas i dödboken som snickare.

 


Anders Petter 1827-1899

Hans far var Jonas /Jan Erik Thunström f 1806 och hans mor var Maria Martgareta Ersdotter född 1806. Hans far var dräng på olika ställen (Ludgo/Branthäll, Gripsholms slott, Ytterselö)

1843 flyttade han ifrån fadersfamiljen på Stenhuggargården, Ytterselö till gården Egalla på samma ö, där han är dräng.  Han vill väl se mer av världen och 1844 blir han dräng i ett litet torp i Åker, söder om Strängnes (I samma torp fanns en piga som också kommit från Ytterselö). Men Anders Petter  tröttnar där och flyttar  1847 till Stocholm i Maria Magdalenas församling som dräng hos en bryggare. Efter en kort tid där flyttar han  1848 till Adelsö, först till gården Lisbovik och sedan till Vestergården i  Björkö rote, hela tden som dräng. Där stannar han några år och 1852 får han med den äldre pigan Eva Lisa Jonsdotter en dotter, som får namnet Ulrika Charlotta. Men det var inte vad  Anders Petter  tänkt sig och han vägrar att undergå den ” enskilda  kyrkoplikten ” ( ” I båtsman …Andersson och  .. Erik Ensberg vittnes närvaro nekat att undergå den enskilda kyrkoplikten för sammanaflat barn Ulrika Charlotta med pigan Eva Lisa Jonsdotter” )

Han flyttar snabbt därifrån men uppger ej vart. Han kommer till Kårsäng i Huddinge. Men även där förföljer honom i husförhörsboken ”försyndelsen” i Vestergården. Det antecknas att han 1852 fått ett barn men nekat utlovat underhåll

 Kårsäng i Huddinge   var ett dagsverkstorp under Balingsta säteri.

 ( Balingsta eller Balingstad som på 1640-talet blev ett säteri som sträckte sig runt hels sjön Örlången. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes i slutet av 1700-talet. Ett flertal gårdar och torp låg under säteriet.  Torpet Korsäng eller Korsängstorp finns upptaget i husförhören från 1689 till 1860 men återkommer  1890 som bostad för inhyses och fattighjon. Man fann 1989  rester av husgrund och källare)

Gammal karta över Balingsta och sjön Örlången.

I övre delen ser man Stuvsta (Hörningsnäs) vid den lilla sjön Trekanten

I Huddinge på ett närliggande torp," Nybrovik" finns pigan Christina Catharina Söderberg, född 1832, som senare blir Anders Petters  maka.

 1854 flyttar Ander Petter till gården Hörningsnäs.  Gården hette ursprungligen Stufsta Uppgård och ligger vid den lilla sjön Trehörningen ( norr om Balingsta och Kårsäng) Se karta  Gården beskrevs som ett hemman. När Anders Petter kom dit 1854 var där tiotal drängar och pigor. Gården brändes ner i slutet av 1950-talet. I husförhöret 1853-1855 står Anders Petter som ”Äg:dr”. Christina Catharina Söderberg har följt med från Korsäng och står nu som piga på annat ställe i husförhöret över Hörningsnäs

Anders Peter  gifter sig 2/9 1855 med henne och redan några dagar efter giftermålet får de en flicka Sofia Christina som dör redan efter någon dag .Men Anders Petter och Christina Catharina levde sedan tillsamman lyckliga (tvivelaktigt) i alla sina dar De får en son 1857, Carl Johan. Paret flyttar 1857 till gården Wik på Värmdö

 

Sedan inleds en  flyttkarusell 1864 mellan olika gårdar på Värmdö.  Saltarö 1859 som statardräng,, Rustgården som rättare, Brevik 1862 som inhysning, Östra Elfsdala som dräng, Tuna som dräng, Saltarö igen som dräng, Tranvik 1880 som arrendator, åter till Saltarö 1881 som dräng

 

De har  under denna tid förutom Carl Johan fått Christina Catharina f 1858,  tvillingarna Carl Wilhelm och Emma Charlotta födda  1864 och Gustaf Adolf f 1873. Alla barnen överlever barndomen

 

Sonen Carl  Johan lämnar familjen 1873  , först som dräng i Kopparmora och Boda, Kolvik. Han gifter sig med Emma Christina Johansson f 1858 och de får sonen Johan Albert f 1870( som sedan följer farfar  Anders Petters familj)

Denna familj bor samtidigt med fadersfamiljen  Anders Petter i Tranvik 1880-1881.

 

Christina Catharina flyttar hemifrån 1873, Emma Charlotta troligen 1884. Carl Wilhelm flyttar 1882 och skrivs senare  in som sjöman i Katarina församling 1895 som sjöman.

 

När Anders Patter återkommit till Saltarö 1881 stannar han där som dräng till sin död 1899

(Saltarö gård anlades på 1700-talet men finns omnämnt redan på 1500-talet. Under  den tid som Anders Petter var

dräng på gården var det ett stort jordbruk med många drängar och pigor. Ägdes av familjen Hjort. Se fotografier

Drängar, pigor och annat tjänstefolk bodde med sina familjer i de två flygelbyggnaderna.

 

 

 

 

 

Under sitt strävsamma 72-åriga liv hade Anders Petter redan som barn flyttat runt i Nyköpingstrakten ett otal gånger. Efter att han lämnat fadersfamiljen flyttade han runt i olika gårdar på Selön  och Adelsö, även under en kort period till Stockholm, sedan ( troligen för att undkomma försöjningsplikt av ett oönskat barn) till Huddingegårdar och sedan   till olika gårdar i Värmdö 12 till 15 ggr med en familj bestående som mest av hustru och 5 barn.

Sammanlagt flyttade han under sitt liv säkert mellan 20 och 30 gånger som dräng – kanske i förhoppning att varje flytt skulle ge ett bättre livAnders Petters barn ( 5:e generationen efter Carl  Skytt)

Carl Johan  1857-1892

 Han  flyttar ut från fadersfamiljen i Saltarö ( i perioden 1871-75) till Kopparmora Värmdö, sedan vidare till Boda Kolvik där han är kvar under husförsperioden . Han flyttar vidare till Skaft, Värmdö Han gifter sig 1879  med Emma Chrristina Johansson f 1858 och de flyttar till Tranvik, där hans fadersfamilj bor. De har också fått sonen Johan Albert f 1879. Familjen flyttar sedan till Gustavsbergs bruk där Carl Johan är bruksarbetare under något år.. Men redan 1880 flyttar han tillbaks till Tranvik där hans fadersfamilj fortfarande bor. De har nu också sonen Gotthard Emanuel f 1881 och Carl Arvid f 1882.  Sedan flyttar familjen till Öfverby, där han benämnes fiskare.De har nu fått sönerna  Carl Gunnar f 1885 och Fritz Hugo f 1887 – de har alltså nu 5 söner födda under åren 1879-87. Modern dör 1889 och fadern Carl Johan 1892. Någon dödsorsak uppges ej i dödboken, vare sig för fadern eller modern. De efterlämnade 5 söner mellan 13 och 5 år.

 

Ungdomsbild på Emma Christina, f Johansson 1858 - 1888 (från hennes barnbarnsbarn Mrs Hayward)

 

Kopparmora gård och ladugård och drängstuga (foto 2018)

 

 

Christina Catharina     1858 - 1922

Flyttar vid 15 års ålder hemmifrån (då Saltarö) som piga i Sollenkroka i Värmdö. Hon flyttar sedan runt som piga (Skaft, Björkvik, Boda). Hon kommer till Boda sista gången 1885, först som piga men gifter sig samma år med  August Viktor Sundberg f 1860. Han är son till hemmansägaren Carl Gustav Sundberg f 1815 och hans hustru Johanna Gustafva Olsson, f på Åland 1822 som bott i Boda många år.

Det nygifta paret Christina Catharina och August Viktor bor i faderns gård antagligen fram till 1908 då August Viktor byggde nytt hus ( släktberättelse ) August Viktor är då hemmansägare. De får  under åren 1885 till 1902 8 barn varav 7 överlevde spädbarnsåldern. (Viktor Samuel f 1886, August Elias f 1888, Johannes Teodor f 1890, Alberta Kristina f 1893, Erik Emanuel f 1896. Edla Katarina f 1899 och Ellen Alexandra f 1902 )

Christina Catharina dör 1922 och August Viktor 1942

 


Några bilder på Christina och August samt det gamla huset med det nya i bakgrunden samt köksinteriör i det nya huset antagligen med någon av döttrarna.. Bilderna tagna efter 1908

   


Emma Charlotta 1864-1951 (tvilling)

Emma Charlotta flyttar hemifrån troligen 1884.  Hon flyttar till Stockholm och 1890 bor hon i Hedvig Eleonora församling ensamboende

Men i perioden 1893-1906 bor hon i Katarina församling och är gift med järnarbetare Carl Fredrik Magnus Nyholm och 1910 har de fått 5 barn ( Ruth Wilhelmina 1892, Gertrud Viktoria 1894, Magnus Oliver 1895, Ernst Sigfrid 1903 och Sven Erik

Maken dör 1912 och hon bor i Enskede församling till sin död 1951.

I hennes hushåll bor under en tid sonen Sven Erik

 

 

Carl Wilhelm 1864-1919 (tvilling)

Carl Wilhelm  Han flyttar hemifrån till Stockholm 1895. Han skrivs in som sjöman och  blir bosatt i Katarina församling, Folkungagatan 56, ogift, titel sjöman. På samma adress under tiden 1895-98 bor hans tvillingsyster Emma Charlotta och hennes man Karl Fredrik Magnus Nyholm.

 

Kring sekelskiftet 1800-1900 sker en stor inflyttning till Stockholm i industrialismens framväxt, vilket medförde bostadsbrist och trångbodhet, Många syskon och syskonbarn kom som Carl Wilhelm till de östra delarna av Katarina församling. Tidvis bodde syskonen i samma eller närliggande bostäder.

Bild från östra delarna av Folkungagatan, se nedan

 

Carl Wilhelm gifter sig första gången på    1895 med Albertina Lovisa Söderberg. De bor på Folkungagatan 56

 

 Albertina Lovisa Söderberg är dotter till hemansägare Hans Wilm Söderberg i Tranvik  Hon är tvilling och född 1867 Hon flyttar hemifrån till Maria-Magdalena först i Stockholm . Därifrån flyttar hon redan 1892 till Katarina, där hon är jungfru. Hon gifter sig alltså med Carl Wilhelm 1895 och de bor på Folkungagatan 56 alternativt Renstjärnegatan. De får tvillingar 1896 som föds i oktober.  Modern dör av havandeskapsförgiftning nästan omedelbart efter födseln Vad blir av de två nyfödda barnen. Vem tar hand om dem? Går ej att utläsa i husförhörs längderna. Men det är troligt att morföräldrarna i Tranvik eller annan släktning gör det. I varje fall, när de två barnen dör i början av nästa år (februari, dödsorsakt cholitis chronica samt mars, dödsorsak anges ej). så jordfästes de på Värmdö.Fadern bodde ju på Folkungagatan med sina släktingar.(CVT653 dödsorsak, födelse med mera)

 

 

 

 

Katarinas dödbok 1896                                                                        Värmdös dödbok 1895 för en av tvillingarna (avi till Kat)                                                   

Carl Wilhelm gifter sig ånyo 1898 med Augusta Wilhelmina Lovisa född 1963. De får samma år  sonen Sven Wilhelm och senare Karl Edvin  (1900-1926). Den sistnämnda blir banktjänsteman och dör av tuberkulos och meningit..

Carl Wilhelm förblir skeppsstuvarman till sin död av kronisk nefrit 1919

 

 

 

 

Det ska anmärkas att sonen Sven Wilhelm är den första i 5 generationer Thunström som får högre utbildning –     Man undrar hur Carl Wilhelm och senare hans änka hade råd att bekosta Sven Wilhelms utbildning. I bouppteckningen efter Carl framgår att det fanns ett överskott på 13000:-, en icke föraktlig summa i dåtidens penningvärde. Vidare skall Sven Wilhelms läkare och katolska grannar ha hjälpt till.  Enligt en släkthistoria bestämde sig Sven Wilhelm redan som barn, när han såg en dödsolycka med en hästskjuts, att bli läkare                                                                  C                                           C                                                                                                                                                                

Sven Wilhelm går på gymnasium i Stockholm och fortsätter läsa medicin och blir färdig i Lund. Han har gift sig   med Augusta Wilhelmina. 1898-1936. De flyttar till Luleå, där Sven Wilhelm får arbete. De återkommer via Göteborg till Lund där Elisabeth ( gift B äckman) föds. Sedan återgår de till Luleå ( en icke enkel resa, kanske stannar de på vägen i Stockholm)  Slutligen kommer de till Vänersborg där Sven Wilhelm så småningom blir överläkae på röntgen De får 1936 Barbro Christina, som gifter sig Andersson, skiljer sig och dör i Norrköping 2005 och är begravd  där.

Sedan får paret trillingar 1938 som föddes i Stockholm (Engelbrekt). Antagligen bodde familjen något år i Stockholm på grund av det medicinska ansvaret för trillingfödseln var bättre där än i Vänersborg. Första tvillingen är Ernst Håkan som dör ogift i Lund 2007 och begravs i Vänersborg. Sedan kommer  Eva Charlotta som gifter sig Wiseman 1979, utbildad sjuksköterska, som arbetar för Sida i Zambia och sedan i Malawia innan hon bosätter sig i England 1980. Slutligen kommer Sven Edvin, som gifter sig med Barbro Ann-Marie och bor i Göteborg. Sven Edvin tar två adoptivbarn Louise Charlotta Elahe( född i Iran) 1973 och Erik Wilhelm ( född i Guatemala) 1977.

 

 

 

Gustaf Adolf 1873-1941

Han flyttar hemifrån 1899 till Lennhaga gård på Ingarö som dräng. Samtidigt flyttar hans blivande fru, änkan  Anna Britta Andersson  till samma gård.

Han flyttar till Stockholm och gifter sig 1900 med 28 år äldre Anna Britta. Hon är född Persdotter 1845 i Skaraborgs län, varit gift Andersson och blivit änka

Paret  bor på olika ställen på Bondegatan i Katarina församling. (Se anmärkningar om brodern på Folkungagatan)

Bilder från Bondegatan se nedan

 

 Gustaf Adolf  är arbetare. Anna Britta har en son i tidigare äktenskap, Otto Albin f 1886  . År 1910 är Gustav Adolf hamnarbetare och bor som tidigare med sin fru Anna Britta, som dör  1915. Men samma år kommer Edla Sofia Sundberg/Olofsson och Gustaf Adolf  står som gift och sammanboende utan barn – antagligen är han omgift med Edla Sofia.

Denna Edla Sofia, född 1867 är  bror till  August Sundberg, som är gift med Gustav Adolfs syster Christina Katarina, f Thunström. Denna Edla Sofia  får alltså nu samma efternamn som hennes brors hustru  hade som liten! För att göra det ändå mer invecklat är Edla Sofia änka när hon gifter sig med Gustav Adolf – hennes förra man hette Olofsson och var mangleriägare i Stockholm.

 

 Gustav Adolf är nu stuveriarbetare. Men 1940 blir han änkling – även Edla Sofia har tydligen dött. Han dör själv 1941 i Enskede.

 

 

 


 6: generationen efter Carl Skytt  ( Carl Johans barn )

När föräldrarna, Emma Kristina och Carl Johan dör 1888 och 1892, då bosatta i Överby, efterlämnar de 5 pojkar mellan 5 och 13 år, Vad blir av dessa barn?

 En möjlighet var att kommunen utaktionerade barnen till den som för minsta ersättningen tog hand om ett barn, Detta var vanligt förekommande i sådana situationer. Det finns inga anteckningar i kyrkoböckerna om auktion - däremot tyder kyrkböckerna på att släkten tog hand om barnen tills de uppnådde  "drängålder". Således förblir de kyrkobokförda i Överby men det antecknas att de bodde på andra ställen. .Den äldsta

och de två yngsta kom till farfarsfamiljen Anders Petter i Tranvik och Saltarö. Dock dog både farfar och farmor tillsammans med den äldsta "styvsonen"  1899 av lungsot. En  av de  föräldralösa pojkarna Emanuel , kom till sin faster  Sundberg, född Thunström, i Boda. En annan av pojkarna , Carl Arvid,  bodde hos " Nilsson" i ett samhälle eller gård som är så otydligt skrivet i husförhörsboken att det inte går att tyda.

 

Hur gick det sedan i livet? Alla de fyra överlevande pojkarna lämnade efter några år  dränglivet till Stockholm. (i 5 generationer efter enbente inhysningen Carl Skytt hade ättlingarna varit drängar eller någon gång torpare) Sammanfattningsvis kan man väl spekulera i att bästa  livet fick Carl Gunnar som arrendator på Husarö med 7 barn samt Carl Arvid som sjöman och bosatt med fru och en son  i London. De två andra  Fritz Hugo och Gotthard Emanuel, fastnade i arbetarkvarteren i Stockholm men efterlämnade två, respektive 3 barn.

Sammanlagt alltså tolv barnbarn till Carl Johan, varför man  antagligen   i 7:e generation komnmer se en mångdubbling  av denna Thunströmsgren (svåröverskådlig för släktforskare) För de detaljer av de 5 pojkarnas liv se följande:

Först kartor över det begränsade område på Värmdö inom vilket pojkarna och tdigare Thunströmare rörde sig.

       Boda, Kolvik, Saltarö, och på Vindö Tranvik, Överby, Sollenkroka                               Från Boda till Grindö, till Ingmarsö,                           

      Abborrkroken/Sandviken, Skaft  (Enirokarta)                                                                                till Husarö (Enirokarta)

Johan Albert Thunström 1879-1898

Hans familj bor under barndomen i Tranvik tillsammans med sina föräldrar och även farföräldrar Anders Petter. Men  1886 flyttar familjen Johan Albert till Överby där   fadern är fiskare. Modern Emma Christina dör 1888-10-10 och fadern Carl Johan dör 1892-02-03. Johan Albert är då 13 år. Han flyttar till farfar Anders Petter och stannar där men dör 1898 i lungsot  ( Båda farföräldrarna dör året efter i samma sjukdom )


Gotthard Emanuel   1881-1941

 Familjen bor då i Tranvik men flyttar 1886 till Överby, Modern dör 1888 och fadern 1892. Gotthard Emanuel som då är 11 år får först komma  till fastern Sundberg/Thunström i Boda. Men han flyttar vidare till okänd plats men i samma husförhör. Han söker sig till flottan och finns som sin yngre bror på 2:a minörkompaniet på Skeppsholm. Men han flyttar ut till Katarina församling och blir f.d. ”minör”.  Han gifter sig på julafton 1905 med Sofia Sundkvist f 1876 i Värmland. De får en son  Gotthard Evert f 1906-08-28 som dör 1908 och en dotter Ragnhild Sofia f 1908-03-30 som dör 1908-12-11.  De får nya barn redan en dotter 1909-08-25 som får samma namn som den döda med tillägget Berta (Berta Ragnhild Sofia) och en son 1911 som får samma namn som den döda (Gotthard Evert) 

Gotthard Emanuel flyttar i Stockholm minst 5 gånger före och efter familjebildningen, vilket avspeglar den svåra bostadssituationen i Stockholm). Flyttandet sker hela tiden i östra delen av Katarinas församling.

 Mellan 1915 och 1926 bor paret tillsammans med sin son Gotthard Evert f 1911 och dottern Berta Ragnhild Sofia f 1909  Han är hamnarbetare och senare arbetskarl (fd stamanställd) ( Under perioden 1917-1918 bor hans bror Fritz Hugo i samma hushåll )

Han dör 1941-03-05 i Katarina församling av lunginflammation och njursjukdom?

 

Redan kring mitten av 1800-talet  hade syskonen Catharina Sofia f 1825 och Anna Charlotta f 1840 Thunström flyttat in till Stockholm från att vara pigor på landet.

 Kring sekelskiftet 1800-1900 sker en stor inflyttning till Stockholm i industrialismens framväxt, vilket medförde bostadsbrist och trångbodhet. I släkten Thunström börjar  en inflyttning kring 1890 (Emma Charlotta) Många syskon och syskonbarn kom som Gotthard Emanuel till de östra delarna av Katarina församling. Detta område bestod vid sekelskiftet av gamla trähus och nybyggda hus. Ett glasbruk och ett varv låg i östra delarna..  Tidvis bodde syskonen i samma eller närliggande bostäder. Flyttning skedde inom ett mycket begränsat område

 

 

Fotografier, tagna kring sekelskiftet,  från några gator där Gotthard Emanuel och  hans syskon bodde  ( Bondegatan, Folkungagatan, Skåneg)atan

Carl Arvid f 1882 - 1967

Han är 10 år när fadern dör 1892.  I husförhörsboken 1891-1895 står han kvar i Övralid men bor hos ”Nilsson” på en plats som är så otydlig att den inte går att tyda.       

Men 1898 när han alltså är 16 år kommer han som dräng till Sollenkroka  och  sedan 1899 till  Elfsby  ( tillsammans med sina bröder) Han flyttar år 1900 till Sjömanshuset på Skeppsholm i Stockholm, där han är anställd som matros i flottans minörkompani. Men redan 1901 uppges att han flyttar till Gefle och där finns han inte. Försvinner – i en kyrkbok uppges att han rymt och avförts från flottan. Han kom sedan att arbeta som båtsman (boatswain) i Engelska handelsflottan tills han dog 1967  (115 Whitmore Ave Stittord, Grays, Essex) Han träffade 1920? Lillian Mary McCormack, född 1896 i Ranikhet India, i Londons ”Docklands” Hon blev gravid och de gifte sig.

Enligt en familjesägen var hon då 18 år. Detta stämmer dock inte om sonen Carl Everett föddes 1920. Hon skulle då varit 24 år och Carl Arvid 38 år.

Carl Arvid forsatte att arbeta i handelsflottan och han borde alltså varit där under bägge världskrigen.

Carl Arvids son Carl Everrett Thunström f 192?. fick två 2 döttrar, Carol Ann Thunstrom f 1944 , gift Hayward och Ann Ruth Thnström f 1946.

Carol och hennes man Edward Hayward, som släktforskade, reste på 1980-talet i Sverige för att finna släktingar. Carol har sedan haft kontakt med några av dessa och även fått ett omfattande släktträd över ättlingar efter Carl Arvid Thunström. Av en otrolig slump har jag fått kontakt med Carol, som bidragit med flera av ovan nämnda uppgifter och även foton

 

                           Carl Arvid Thunsröm                                    Carl Everret Thunström

Carl Gunnar  1885-1964

När fadern dör 1892 i Överby och Carl Gunnar  är 7 år blir han kvar i Överby husförhörsbok  men antecknas först vara i Abborrkroken/Sandviken, där hans farfar tidvis arbetade, och sedan i Saltarö. Men 1900 när han är 15 år konfirmeras han och han blir dräng i Elfsby.  1901 flyttar han till Sollenkroka och är som tidigare dräng.  Men 1903 ( kan vara 1905) flyttar han till Stockholm och Katarina församling. Han uppges vara sjöman. Men är arbetskarl, troligen i tillfälliga anställningar, och han flyttar mellan olika församlingar ibland tillsammans med sin bror Fritz Hugo ( Katarina, Kungsholmen, Storkyrkoförsamlingen)  Han gifter sig 1913 med Maria  Sofia Eriksdotter, f 1889 i Värmland och bor med sin fru i Katarina församling.

1914 flyttar paret till ön Grinda, nu har de en dotter.

Ön Grinda ligger ett stenkast norr om Boda, där hans faster Christina Catharina Sundberg är bosatt. Sollenkroka, där ju Carl Gunnar varit dräng,  ligger inte heller långt från Grinda. Det är väl genom dessa kontakter som arbetskarlen i Stockholm blir dräng på Grinda

Han är gårdskarl på Grinda gård ( som hör till Värmdö församling)

Han flyttar 1918 till Ingmarsö som hör till Ljusterös församling, kanske först till Finnhamn på norra delen av Ingmarsö. 1921 kommer han till Husarö där han så småningom blir arrendator av Husarö gård.  Husarö har beskrivits i en bok ( Husarbö bilder av Lars Öhman) Familjen Thunström beskrives i både ord och bild.

Mellan 1921 och 1943 beskrives han som rättare på Husarö gård. Han har 7 barn : Ingrid Maria f 1913 i Katarina, Ivar Gunnar Emanuel f 1915 i Maria, Barbro Gunvor Viktoria f 1916 på Värmdö, Karl Herbert Valdemar f 1920 i Engelbrekts församling, Sven Albin 1923 på Husarö, Tore f 1925 på Husarö, Gun f 1929 på Husarö

Bilder med tillstånd  tagna  från Husaröboken

 

Familjen Thunström utanför arrendator-                           Hela familjen Thunström, övre raden från vänster Herbert, Gun

bostaden 1928                                                                                Tore Britta och Sven. nedre raden från vänster Ivar, Maria,

                                                                                                             Gunnar och Ingrid                     

När arrendetiden är slut flyttar han till Stockholm 1949 till Enskede, Hammarbyhöjden. Han bor tillsammans med sin fru Maria Sofia Thunström. I folkbokföringen 1950 är han fd arrendator. I folkbokföringen 1960 har han med sin fru flyttat till Bromma, Han uppges vara ”fd kattvakt” (skrivmaskinen har nog sluntit från nattvakt) Men uppgiften avspeglar att han arbetat under perioden 1950-1960. I varje flyttar han igen, nu till Spånga, där han dör 1964-06-03

Sammanfattningsvis har han upplevt ett växlande liv - föräldralös vid 7 års ålder på gård i Värmdö skärgård, omhändertagen av sin farfar , drängsyssla på olika gårdar så fort han kom i tonåren, flyttar till Stockholm i förhoppning om bättre liv men hamnar i kroppsarbetarkollektivet och flyttar från bostad till bostad och gifter sig och får barn. I nytt försök till bättre liv flyr han med sin fru från Stockholm och blir åter dräng, nu på en skärgårdsö, flyttar till en annan ö där han efter några år blir arrendator och har väl nu uppnått ett bättre liv, hela tiden fortsatt att få barn med sin trogna fru - 7 barn   som alla överlever barnålder. Efter "pensionering" återvänder han till Stockholm och flyttar med sin fru även nu runt och är nattvakt  innan han dör vid 79 års ålder

Fritz Hugo f 1887-1923

 

Han var 5 år när fadern dog.  Han finns kvar i husförhörsboken Överby 1891 – 1895 men i en anteckning bor  han i Saltarö hos Thunström. Under nästa period i församlingsboken 1896-1902 dör farfadern Anders Petter i Saltarö. Fritz Hugo står kvar i Överby , nu boende i Sandviken/Abborrkroken men 1902 överförd till Elfsby (samtidigt som brodern Carl Gunnar ). Fritz Hugo flyttar efter brodern Carl Gunnar till Sollenkroka 23/11 1903, han får sjöbetyg 21/10 1904. Han flyttar till Skeppsholmen  11/11 1904,  antagligen antagen till flottan.( Det finns en uppgift i rotemansarkivet att han 1908-07-29 var inskriven Stockholms sjömanshus M:N-0. Men 1910 var han f.d stamanställd). Han flyttar ut från Skeppsholm 1907 till Erstagatan i Katarina församling. Sedan för han en ambulerande tillvaro, bor på olika ställen i Katarina, Kungsholms och Storkyrkans församlingar. Tidvis bor han hos sin bror Karl Gunnar och sin bror Gotthard Emanuel och deras familjer. Han är ogift och omväxlande fabriksarbetare, packningsarbetare, eldare, maskinarbetare.

Han gifter sig 1918-12-07 med fabriksarbeterskan Johanna Helena Pettersson, f 1895-03-20 i Maria Magdalena i Stockholm. De får 3 barn- Fritz Gunnar f 1917, Vera Dagmar Ingrid f 1919 och Sonja Rakael f 1921  De har nu bostad på Renstjernasgatan 43.

Fritz Hugo dör 1923-10-06 på Maria sjukhus av febris tyfoides och perforation. Han var maskinarbetare på ett fartyg som lämnade Viborg 1923-09-13. Han opererades för tarmpeforation några dagar innan han dog.


Vera gifte sig med elektroingenjören Sköld. De fick två döttrar, Inger och Berit. Vera träffade sin fars kusin, Carol Hayward både i London, där hon bodde och i Sverige. Hon finns på ett fotografi från en födelsedags fest i London, som jag äger.

Hon flyttade på ålderns höst till ett åldersboende där hon dog 2017 98 år gammal