OmSkriv gärna till mig om du vill veta mer om släkten Düben-Blom-Thunström.


richard.tham236@gmail.com


.Efter min pensionering 2002 som läkare började jag släktforska – en icke ovanlig sysselsättning för pensionärer. Mitt intresse har rört sig om mina morföräldrars släkt om vilket inte mycket tidigare fanns dokumenterat.

Min mormors släkt ( f Blom ) visade ha sig många spännande släkthistoriska ”spår”.

Jag måste tränga  in i tysk släktforskning, eftersom en bror till min mormor utvandrade till Tyskland och fick två söner som levde större delen av sitt liv därstädes. (Dessa söner var alltså kusiner till min mor men konstigt nog hörde jag eller mina bröder aldrig något om dem). Tysk släktforskning är ju ingalunda lättillgänglig men jag kunde någorlunda klarlägga dessa ”utvandrares” levnadsöden i olika tyska dokument som Fachbereich Öffentliche Ordnung , Svenska Viktoriaförsamlingen i Berlin, svenska och tyska justitiedokument om medborgarskap ( en av sönerna bodde under hela andra världskriget och även 5 år efter i Berlin och kom sedan med familj helt utblottad hem till Sverige. Jag har en syssling som lever i Lidköping och som bidragit med uppgifter)

Ett annat ”spår” var sökandet efter okänd fader

Jag fann tidigt att en ”syster” till min mormor i själva verket var ett fosterbarn. Jag kunde i kyrkböcker finna att hon var född i Stockholm hos privat barnmorska. Vare sig mors eller fars namn var uppgivna. Av hennes barnbarn ( mina fosterkusiner ) har jag fått reda på moderns identitet och att ett rykte i släkten om att hennes far var greve Carl von Düben, ägare till säteriet Fogelstad. Trots omfattande forskningar har jag inte funnit några dokument – det förefaller nästan som dessa ha förstörts. Bl.a. har dopattesten som enligt husförhörsboken skall ha överlämnats till församlingens präst ha försvunnit. (Övriga dopattester finns bevarade).

Mer om  Familjen Blom i Uppsala, se familjekrönikan

     Ovanstående faderskaps forskningar ledde till  mitt intresse för greve von Düben, som resulterat i krönikan   

Greve   Carl Gustaf von Düben 1838-1876, även artikeln ”Gösta von Düben på Fogelsta” av Leif Thegle och Richard Tham i Julita Hembygdsförenings årsskrift 2014.

Det visade sig att det fanns mycket omfattande källmaterial –  kyrkböcker, brevsamlingar, biografier, justitie revisionsakt, generalmönstringsrullor, Ångkorvetten Gefles loggbok , mantalslistor  för att nämna några. Här avslöjas en märklig man med mycket stort humanistiskt intresse – han skapade en stor känd boksamling på Fogelstad, han samlade på konst, han reste till olika länder i Europa och även Egypten,  han levde ett intensivt sällskaps liv bland högadeln i Stockholm innan han avled i lungsjukdom på väg till Madeira.


Min morfars familj Thunström har kunnat följas från en kronobåtsman i Tuna socken utanför Nyköping,  som föddes 1695 och som slutade som inhysning och gick på träben. Släkten levde vidare i flera generationer som fattiga drängar eller torpare som flyttade från gård till gård i Nyköpingstrakten – uppgifter om många av dessa gårdar har jag införskaffat från hembygdsföreningar. I mitten 1800-talet bröt sig en ung son Thunström  lös ur detta fattigmansliv, gick till sjöss och blev utbildad maskinist som kunde skaffa familj i Eskilstuna. Han fick råd att skicka äldste sonen ( min morfar) först till gymnasie och sedan läkarutbildning i Uppsala.   Nästa son utvandrade till USA i flera omgångar. Där fanns ju ännu en släkthistorisk utmaning för att följa hans liv.

Mer om Släkten Thunström från Nyköpingsregionen se familje krönikan